Hoe werkt mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale onpartijdige derde, de mediator, partijen helpt om een conflict dat tussen hen is ontstaan op een voor beide partijen acceptabele manier op te lossen. De mediator brengt partijen weer met elkaar in gesprek, helpt emoties en feiten van elkaar te onderscheiden en helpt partijen op basis van wederzijdse belangen zelf te laten zoeken naar een oplossing.

Deelname aan mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Op het moment dat één van de partijen geen heil meer ziet in de mediation is hij/zij vrij om met de mediation te stoppen. Bij mediation hebben partijen en de mediator een geheimhoudingsverplichting. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken is vertrouwelijk.

Mediation heeft tal van voordelen ten opzichte van rechtspraak. Een voordeel van mediation ten opzichte van bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak is dat partijen zelf tot een oplossing komen. Een uitspraak van een rechter leidt meestal tot één winnaar en één verliezer. Bij mediation wordt gestreefd naar tevredenheid voor alle partijen. Een ander voordeel is dat mediation aanzienlijk goedkoper is. De kosten zijn bovendien in overleg te verdelen tussen partijen. Daarnaast bespaart mediation tijd. Gemiddeld zijn er twee a drie bijeenkomsten van twee uur nodig om tot een oplossing te komen. Afspraken zijn pas geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend.

TEWES CONSULT staat ingeschreven in het register van de Mediators federatie Nederland.

De Mediators federatie Nederland (MfN) is een onafhankelijke organisatie. Eén van de hoofdtaken van de MfN is het bevorderen van de kwaliteit van mediation. In dat kader beheert de MfN onder meer een register van geaccrediteerde mediators: het MfN register van mediators.