MBTI

MBTI-logoTewes Consult maakt daar waar nodig gebruik van MBTI bij individuele- en teamcoaching, loopbaanbegeleiding, managementcoaching en het begeleiden van veranderingsprocessen.

MBTI is ‘s werelds meest gebruikte methode voor het verkrijgen van inzicht in je persoonlijke voorkeurstijlen. De profielbeschrijving die hoort bij jouw voorkeurstijlen is een feest van herkenning en verklaart veel van je gedrag. Het biedt zelfinzicht, groeikansen voor jezelf en concrete aanknopingspunten om je samenwerking en communicatie met anderen direct te verbeteren.

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een instrument om je voorkeurstijl te achterhalen. Het profiel dat daar uit volgt, is een positieve beschrijving van je persoonlijkheid, oftewel het geheel van eigenschappen dat aan jou is verbonden. Het instrument is gericht op ontwikkeling en is geen beoordeling- of selectie instrument. Myers en Briggs ontwikkelden het instrument en baseerden zich daarbij op de theorieën van Jung.

Omdat MBTI gericht is op voorkeuren, vaardigheden en competenties, is het nooit goed of fout. MBTI geeft je zelfinzicht waardoor je beter kunt begrijpen waarom je zaken graag op een bepaalde manier aanpakt en hoe je gebeurtenissen beleeft. Je ontdekt waarom iets je makkelijk af gaat en iets anders je juist veel moeite en energie kost.