Nalatenschapsmediation

In toenemende mate hebben we te maken met ruzies over de verdeling van erfenissen. Het verdelen van een erfenis is vaak een emotioneel proces waarbij door oud zeer conflicten kunnen ontstaan en opnieuw oplaaien. Bovendien vloeien uit samengestelde gezinnen vaak complexe familierelaties voort en als er sprake is van een familiebedrijf kunnen tradities een belangrijke rol spelen bij de verdeling van een nalatenschap.

Het ontbreken van een testament en de onbekendheid met de intenties van de overledene (erflater) maken de afwikkeling van een nalatenschap er niet gemakkelijker op. Maar ook in het geval wanneer een testament juridisch en fiscaal goed is opgesteld, geeft dit nog geen garantie voor een afwikkeling van de nalatenschap zonder ruzie. Behalve dat er fiscale, juridische en financiƫle haken en ogen aan een erfenis kunnen zitten, spelen de emoties en familiebanden een grote rol. Wat jarenlang vaak onbesproken is gebleven, wordt door de verdeling van een nalatenschap op scherp gezet en de gemoederen kunnen hoog oplopen. Erfgenamen kunnen het als hun laatste kans zien om alles wat scheef was in hun ogen recht te zetten of om hun gelijk te halen. Kortom: er zijn maar weinig nalatenschappen die gemakkelijk en probleemloos worden afgewikkeld.

De nalatenschapsmediator zorgt ervoor dat in het proces kwesties bespreekbaar worden gemaakt en er ruimte is voor het herstellen van verstoorde verhoudingen. De mediator neemt hierin een centrale positie om tot een evenwichtige overeenkomst te komen. Daarbij valt er een onderscheid te maken tussen prenalatenschaps- en postnalatenschapsmediation. Ook bij leven kan nalatenschapsmediation worden ingezet. Tewes Consult helpt u om ook dan familiezaken bespreekbaar te maken.

Tewes Consult begeleidt zowel het emotionele als juridische proces, waarbij zij samenwerkt met een netwerk van notarissen en fiscaal-juristen.

certif_nalatenschapsmediator_logo-2