Teamcoaching

Teamcoaching is bedoeld voor teams die hun effectiviteit willen vergroten en de interactie en samenwerking binnen een team willen verbeteren. Zo kunnen er in teamverband onenigheden zijn over de doelstellingen, de manier van werken en de bijdragen van individuele teamleden. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar op een constructieve manier.
Vragen of thema’s kunnen zijn:

  • Hoe krijgen wij de neuzen dezelfde kant op?
  • Hoe kunnen wij een open communicatiesfeer bevorderen?
  • Hoe kunnen wij als team omgaan met veranderingen?
  • Hoe kunnen wij als team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger opereren?
  • Hoe versterken wij de onderlinge relaties?
  • Hoe maken wij optimaal gebruik van de unieke talenten van elk teamlid?
  • Hoe verbeteren wij de sfeer en daarmee het werkplezier in het team?

Tewes Consult houdt teams een spiegel voor en stimuleert teams zich te focussen op de oplossingen en doelstellingen in plaats van de problemen. Daarbij inzicht verschaffend voor wat er nodig is om die gewenste verandering te bereiken.