Tewes Consult

Tewes Consult is een praktijk gericht op Coaching en Mediation.

In coachingstrajecten en bij het begeleiden van intervisietrajecten legt Tewes Consult de focus op wat je wilt bereiken in je werkende leven en je privésituatie. Welke belemmeringen ervaar je nu en wat is er voor nodig te veranderen om je doelen te bereiken? Tewes Consult helpt je patronen te doorbreken, over barrières heen te stappen en met jou inzichtelijk te maken wat je talenten, passie, kernkwaliteiten en drijfveren zijn zodat je bewuste keuzes kunt maken en je persoonlijke en professionele effectiviteit kan vergroten.

Tewes Consult houdt je hierbij een spiegel voor, stelt onverwachte vragen en werkt oplossings- en resultaatgericht om jou te helpen je potentieel maximaal te benutten en de regie in handen te nemen bij het maken van volgende stappen.

In mediationtrajecten richt Tewes Consult zich voornamelijk op familie- en arbeidszaken. Als neutrale en onafhankelijke procesbegeleidster kan Tewes Consult je van dienst zijn op het gebied van familieconflicten, nalatenschapsconflicten, arbeidsconflicten en zakelijke conflicten in het midden- en kleinbedrijf. Hierin werkt zij zowel faciliterend als evaluatief met oog voor de mens en het (familie)systeem.

Tewes Consult werkt samen met een netwerk van professionals waaronder RESULT ADR, Liesbeth Gombert en Zita Jankovich.