Privacy Policy

Tewes Consult coaching & advies, onderdeel uitmakend van P.B. Business Communication BV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Tewes Consult Coaching & Advies verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via een e-mail aan mij verstrekt.

Tewes Consult Coaching & Advies verwerkt de volgende persoonsgegevens:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adres
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

Waarom heeft Tewes Consult Coaching & Advies uw gegevens nodig?
Tewes Consult Coaching & Advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Tewes Consult Coaching & Advies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u of uw werkgever gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Tewes Consult Coaching & Advies gegevens bewaart
Tewes Consult Coaching & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Tewes Consult Coaching & Advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.