Werkwijze individuele coachingstrajecten

Intake

Het coachingstraject start met een intakegesprek dat plaatsvindt in mijn praktijk, online met video of telefonisch. Het intakegesprek is vrijblijvend maar mocht je besluiten om met mij door te willen gaan, dan zal dit intakegesprek alsnog onderdeel uitmaken van het coachtraject en worden gedeclareerd. De ervaring leert dat in dit intakegesprek al veel besproken wordt.

Coachsessies

De coachsessies duren doorgaans anderhalf uur en kunnen plaatsvinden bij mij op kantoor in Amsterdam of online. We starten elke sessie met een op dat moment relevante doelstelling om daarna gefocust aan de realisatie van het gewenste doel te werken. Ik geef na elke sessie opdrachten mee om het proces op gang te houden. Tussen de sessies door ben ik ook bereikbaar, telefonisch of per e-mail.

Testimonials