Werkwijze individuele coachingstrajecten

Intake

Het coachingstraject start met een intakegesprek dat plaats vindt in mijn praktijk, online met video of telefonisch. Dit gesprek is vrijblijvend en neemt een uur in beslag. De hulpvraag en de voorwaarden komen dan aan bod en we kijken beiden of het ‘klikt’. Daarna komen we onder meer het aantal sessies, de duur en de kostprijs overeen. Waarna die wordt vastgelegd in een offerte.

Coachsessies

De coachsessies duren doorgaans anderhalf uur en kunnen plaatsvinden bij mij op kantoor in Amsterdam of online. We starten elke sessie met een op dat moment relevante doelstelling om daarna gefocust aan de realisatie van het gewenste doel te werken. Ik geef na elke sessie opdrachten mee om het proces op gang te houden. Tussen de sessies door ben ik ook bereikbaar, telefonisch of per e-mail.

Testimonials