TEAMCOACHING

Als team is het geen vanzelfsprekendheid om prettig en effectief samen te werken. Onduidelijkheden over taken, rollen en verantwoordelijkheden, ruis in de communicatie, onuitgesproken verwachtingen en teleurstellingen, hoge werkdruk, botsende persoonlijkheden, onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen. Het kunnen allemaal redenen zijn waardoor de onderlinge samenwerking in teams niet goed loopt en frustratie oplevert.

Teamcoaching helpt bij het bespreekbaar maken wat “onder de oppervlakte” speelt en het functioneren van het team beïnvloedt. Ik werk met teams om de communicatie en samenwerking te verbeteren. Mijn ervaring als mediator in arbeidsconflicten en samenwerkingsgeschillen helpt ook om snel duidelijk te krijgen wat belangrijk is voor een ieder om impasses te doorbreken, weer te verbinden en beweging te creëren. Ook kan ik helpen de teampersoonlijkheden in kaart te brengen, middels persoonlijkheidsanalyses: wat zijn de unieke kwaliteiten, talenten en valkuilen van de individuen en het team? Bedoeld om meer wederzijds begrip te creëren en het beste uit het team te halen.

Thema’s kunnen zijn:

    • Wat is er voor nodig om de communicatie en samenwerking te verbeteren?
    • Wat is ieders bijdrage aan de strategische doelstellingen?
    • Hoe halen we meer uit ons team: welke unieke kwaliteiten zetten we in en hoe bundelen we talenten?
    • Wat is er voor nodig om bereidheid tot verandering te vergroten?
    • Hoe opereren we doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger als team?

Voorafgaand aan een traject ga ik met ieder individueel teamlid in gesprek. Zo krijg ik een goed beeld van de teamdynamiek en ieders bijdrage daarin en stimuleer ik bij de teamleden de bereidheid zich open te stellen tijdens de team ontmoetingen. Het doel is dat alle teamleden zich eigenaar voelen van het proces en van de gezamenlijk gestelde doelen.

Wil je weten hoe ik je kan helpen het beste uit je team te halen?