Category: Coaching

Teamcoaching

Teamcoaching is bedoeld voor teams die hun effectiviteit willen vergroten en de interactie en samenwerking binnen een team willen verbeteren. Zo kunnen er in teamverband onenigheden zijn over de doelstellingen, de manier van werken en de bijdragen van individuele teamleden. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar op een constructieve manier.
Vragen of thema’s kunnen zijn:

 • Hoe krijgen wij de neuzen dezelfde kant op?
 • Hoe kunnen wij een open communicatiesfeer bevorderen?
 • Hoe kunnen wij als team omgaan met veranderingen?
 • Hoe kunnen wij als team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger opereren?
 • Hoe versterken wij de onderlinge relaties?
 • Hoe maken wij optimaal gebruik van de unieke talenten van elk teamlid?
 • Hoe verbeteren wij de sfeer en daarmee het werkplezier in het team?

Tewes Consult houdt teams een spiegel voor en stimuleert teams zich te focussen op de oplossingen en doelstellingen in plaats van de problemen. Daarbij inzicht verschaffend voor wat er nodig is om die gewenste verandering te bereiken.

Management coaching

Managementcoaching is bedoeld voor jou als leidinggevende, (project)manager of ondernemer. Als leidinggevende is het van essentieel belang dat je talentvol acteert, dat je in contact staat met je innerlijke drijfveren, je authenticiteit en dat je je capaciteiten optimaal benut. Vanuit jouw organisatie wordt immers van jou een visie verwacht en het vermogen een duidelijke koers aan te geven.

Vragen of thema’s kunnen zijn:

 • Wat is mijn persoonlijke leiderschapsstijl? Wat kan ik verbeteren/veranderen?
 • Hoe krijg ik grip op de sterk veranderende situatie?
 • Wat zijn mijn kernkwaliteiten en valkuilen?
 • Hoe maak ik maximaal gebruik van de individuele talenten van mijn teamleden?
 • Hoe voer ik adequaat slechtnieuws-, beoordelings- en functionerings- gesprekken?
 • Hoe treed ik constructief op in conflictsituaties?
 • Hoe overtuig ik en verkrijg ik commitment bij mijn medewerkers voor mijn ideeën?

Tewes Consult helpt je goed zicht te krijgen op de hobbels die je ervaart, wat daarvoor nodig is om die te overwinnen en helpt je meer inzicht te verkrijgen in je kernkwaliteiten en managementvaardigheden om die zo in te zetten dat je je als leidinggevende ten volle kunt ontplooien.

Loopbaan coaching

Loopbaancoaching is bedoeld voor een ieder die op een kruispunt in zijn/haar carrière staat en een bewuste keuze of volgende stap wil maken. Loopbaancoaching geeft helderheid bij situaties die je kunnen dwingen tot het maken van keuzes, zoals een (interne) reorganisatie, het bereiken van het glazen plafond, nieuwe werkwijzen c.q. functie of herbezinning op de eigen loopbaan.

Vragen of thema’s kunnen zijn:

 • Ben ik toe aan een volgende stap in mijn carrière?
 • Hoe maak ik een verantwoorde keuze voor mijn verdere loopbaan?
 • Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten en hoe ontwikkel ik deze verder in mijn huidige functie?
 • Wat is er voor nodig mijn talenten optimaal te benutten?
 • Hoe kan ik mij als leidinggevende profileren?
 • Hoe krijg ik meer bezieling in werk en leven?

Tewes Consult helpt je helder te krijgen wat de mogelijkheden zijn en begeleidt je bij het maken van keuzes en zetten van stappen, eventueel gebruik makend van een persoonlijkheids-competentieprofiel van jou.

Personal coaching

Personal coaching is bedoeld voor iedereen die zich (verder) wil ontwikkelen en meer de regie wil voeren over zijn/haar eigen leven. Personal coaching staat voor het aanboren van krachtbronnen in jezelf, het verkrijgen van inzicht in je talenten, kernkwaliteiten, mogelijkheden, ontwikkelpunten en het benoemen van je meerwaarde. Personal coaching helpt bij het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en grip op eigen handelen door patronen te doorbreken en over barrières heen te stappen. Zo ben je beter in staat je doelen te stellen en te verwezenlijken.

Vragen of thema’s kunnen zijn:

 • Hoe krijg ik meer bezieling in mijn werk?
 • Hoe stel ik makkelijker grenzen naar anderen toe?
 • Hoe ontwikkel ik meer zelfvertrouwen?
 • Hoe doorbreek ik bepaalde patronen?
 • Hoe kan ik omgaan met stressvolle situaties?
 • Hoe communiceer ik efficiënter?
 • Wat heb ik nodig om na ziekteverzuim weer goed te re-integreren?

Tewes Consult helpt je bij het inzichtelijk maken van die punten waarin jij je wil ontwikkelen en motiveert en empowert je daarbij.

Werkwijze coaching

Het coachingstraject bij Tewes Consult begint met een intakegesprek, dat kosteloos is en waar allereerst gekeken wordt of er een ‘klik’ is. Een vertrouwensband is namelijk een voorwaarde voor een goede samenwerking tijdens het coachingstraject.

In dit intakegesprek wordt vervolgens aandacht besteed aan de coachvraag en wat je in dit coachingstraject wilt bereiken.

Tewes Consult coacht resultaatgericht in 5 tot 8 coachingssessies. Door het stellen van open vragen en gericht luisteren, wordt ruimte gecreëerd om zelf antwoorden te vinden. Iedere sessie eindigt met een actieplan en opdrachten die helpen het door jouw gestelde doel te bereiken. Na de laatste sessie wordt het coachingstraject gezamenlijk geëvalueerd.