Management coaching

Managementcoaching is bedoeld voor jou als leidinggevende, (project)manager of ondernemer. Als leidinggevende is het van essentieel belang dat je talentvol acteert, dat je in contact staat met je innerlijke drijfveren, je authenticiteit en dat je je capaciteiten optimaal benut. Vanuit jouw organisatie wordt immers van jou een visie verwacht en het vermogen een duidelijke koers aan te geven.

Vragen of thema’s kunnen zijn:

  • Wat is mijn persoonlijke leiderschapsstijl? Wat kan ik verbeteren/veranderen?
  • Hoe krijg ik grip op de sterk veranderende situatie?
  • Wat zijn mijn kernkwaliteiten en valkuilen?
  • Hoe maak ik maximaal gebruik van de individuele talenten van mijn teamleden?
  • Hoe voer ik adequaat slechtnieuws-, beoordelings- en functionerings- gesprekken?
  • Hoe treed ik constructief op in conflictsituaties?
  • Hoe overtuig ik en verkrijg ik commitment bij mijn medewerkers voor mijn ideeën?

Tewes Consult helpt je goed zicht te krijgen op de hobbels die je ervaart, wat daarvoor nodig is om die te overwinnen en helpt je meer inzicht te verkrijgen in je kernkwaliteiten en managementvaardigheden om die zo in te zetten dat je je als leidinggevende ten volle kunt ontplooien.