Loopbaan coaching

Loopbaancoaching is bedoeld voor een ieder die op een kruispunt in zijn/haar carrière staat en een bewuste keuze of volgende stap wil maken. Loopbaancoaching geeft helderheid bij situaties die je kunnen dwingen tot het maken van keuzes, zoals een (interne) reorganisatie, het bereiken van het glazen plafond, nieuwe werkwijzen c.q. functie of herbezinning op de eigen loopbaan.

Vragen of thema’s kunnen zijn:

  • Ben ik toe aan een volgende stap in mijn carrière?
  • Hoe maak ik een verantwoorde keuze voor mijn verdere loopbaan?
  • Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten en hoe ontwikkel ik deze verder in mijn huidige functie?
  • Wat is er voor nodig mijn talenten optimaal te benutten?
  • Hoe kan ik mij als leidinggevende profileren?
  • Hoe krijg ik meer bezieling in werk en leven?

Tewes Consult helpt je helder te krijgen wat de mogelijkheden zijn en begeleidt je bij het maken van keuzes en zetten van stappen, eventueel gebruik makend van een persoonlijkheids-competentieprofiel van jou.