Interim Bestuurder bij een internationale NGO

Als interim bestuurder heb ik met Monique intensief samengewerkt bij het begeleiden van een managementteam van een internationale NGO in het kader van een langdurend transitieproces. Ik heb Monique gevraagd om de begeleiding te doen van de individuele MT leden en daarna om een vervolgsessie met het hele MT. De werkwijze via de Personality at Work talentprofielen in combinatie met individuele gesprekken vormden de solide basis voor een plezierig en geslaagd coaching-traject met het gehele MT. Mission completed!