TEAM COACHING

Als team is het geen vanzelfsprekendheid goed samen te werken. Onduidelijkheden over taken, rollen en verantwoordelijkheden, ruis in de communicatie, onuitgesproken verwachtingen, hoge werkdruk, botsende persoonlijkheden, onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen, kunnen redenen zijn waardoor de onderlinge samenwerking in teams niet goed loopt en frustratie oplevert. Teamcoaching helpt bij het bespreekbaar maken wat “onder de oppervlakte” speelt en het functioneren van een team beïnvloedt. Ik werk met teams om de communicatie en samenwerking te verbeteren. Maar ook kan ik helpen voor het team in kaart te brengen wat ieders unieke kwaliteiten, talenten en valkuilen zijn om zo het maximale potentieel uit het team te halen.

Thema’s kunnen zijn:

• Wat is er voor nodig om de communicatie en samenwerking te verbeteren?
• Wat is ieders bijdrage aan de strategische doelstellingen?
• Hoe halen we meer uit het team: welke unieke kwaliteiten zetten we in en hoe bundelen we talenten?
• Wat is er voor nodig om bereidheid tot verandering te vergroten?
• Hoe opereren we doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger als team?

Voorafgaand aan een traject ga ik met ieder individueel teamlid in gesprek. Zo krijg ik een goed beeld van de teamdynamiek en stimuleer ik bij de teamleden het vertrouwen en de bereidheid zich open te stellen tijdens de teamontmoetingen. Het doel is dat alle teamleden zich eigenaar voelen van het proces en van de gezamenlijk gestelde doelen.

Wil je weten hoe ik je kan helpen het beste uit je team te halen?

Neem contact met mij op